Sports Lotto tại Rich88

Sports Lotto Rich88 căn cứ vào kết quả mở thưởng chính thức của trò chơi Sports Lotto được phát hành Game Bài R88 bởi Trung tâm Quản lí Xổ số Phúc lợi Trung Quốc, thời gian mở thưởng vào lúc 08:30 tối hàng ngày, mỗi ngày chỉ mở thưởng 1 lần. Giả sử kết quả mở thưởng là 123, tức là chữ số hàng trăm là 1, chữ số hàng chục là 2, chữ số hàng đơn vị là 3 (Mỗi một con số mở thưởng sẽ được quay và ngẫu nhiên chọn ra trong các con số từ 0~9 làm kết quả mở thưởng).

Quy tắc cụ thể của trò chơi Sports Lotto như sau:
Giả sử kết quả mở thưởng là 1, 2, 3

Cách chơi

1 số cố định

Chọn 1 vị trí bất kỳ ở hàng trăm, chục hoặc đơn vị, lựa chọn 1 con số bất kỳ từ 0~9 để tiến hành đặt cược, nếu kết quả mở thưởng giống với vị trí và con số đã đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi chọn loại cược là 1 số cố định, chọn cược hàng trăm và con số đặt cược là 1. Chỉ cần hàng trăm của kết quả mở thưởng ván đó là 1, thì bất kể hàng chục và hàng đơn vị mở ra là 1xx đều coi là trúng thưởng. (x= số bất kỳ từ 0~9)

2 số cố định

Chọn 2 vị trí bất kỳ trong hàng trăm, chục hoặc đơn vị, lựa chọn 2 con số bất kỳ từ 0~9 để tiến hành đặt cược, nếu kết quả mở thưởng giống với vị trí và con số đã đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi RICH88 Game Bài Việt Nam chọn loại cược là 2 số cố định, chọn vị trí cược là [trăm-chục], và con số đặt cược ở hàng trăm là 1, hàng chục là 2. Chỉ cần con số ở hàng trăm và hàng chục của kết quả mở thưởng ván đó giống với con số và vị trí đã đặt cược thì bất kể hàng đơn vị là 12x đều coi là trúng thưởng (x= số bất kỳ từ 0~9)

3 số cố định

Lựa chọn 3 con số bất kỳ từ 0~9 ở vị trí hàng trăm, chục và đơn vị để tiến hành đặt cược, nếu kết quả mở thưởng và số đã đặt cược giống nhau, đồng thời theo đúng thứ tự thì trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi chọn loại cược là 3 số cố định (hàng trăm, chục, đơn vị), số đặt cược là 123, nếu kết quả mở thưởng là 123 thì coi là trúng thưởng.

Tổ hợp 1 số

Lựa chọn 1 con số bất kỳ từ 0~9 để tiến hành đặt cược, nếu kết quả mở thưởng ở bất kỳ hàng trăm, hàng chục hay hàng đơn vị giống với số đã đặt cược thì trúng thưởng; nếu trong kết quả mở thưởng xuất hiện 2 số trùng nhau thì chỉ tính là trúng thưởng 1 lần.
Ví dụ: Người chơi đặt cược vào Tổ hợp 1 số, số đặt cược là 1. Khi kết quả mở thưởng là 1xx, x1x hoặc xx1 thì đều coi là trúng thưởng (x = số bất kỳ từ 0~9).

Tổ hợp 2 số :

Lựa chọn 2 con số bất kỳ từ 0~9 để tiến hành đặt cược, nếu kết quả mở thưởng của 2 số bất kỳ ở hàng trăm, chục hay hàng đơn vị giống với các con số đã đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi đặt cược vào Tổ hợp 2 số, đặt cược 2 số giống nhau là 11. Khi kết quả mở thưởng là 11x, 1×1 hoặc x11 thì đều coi là trúng thưởng (x= số bất kỳ từ 0~9)
Ví dụ: Người chơi đặt cược vào Tổ hợp 2 số, đặt cược 2 số khác nhau là 12. Khi kết quả mở thưởng là 12x, 1×2, 21x, 2×1, x12 hoặc x21 thì đều coi là trúng thưởng (x= số bất kỳ từ 0~9) 

Tổ hợp 3 số :

 • 3 số: Chọn 3 số giống nhau bất kỳ từ 0~9 (như 111), nếu kết quả mở thưởng và số đã đặt cược giống nhau thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Người chơi đặt cược vào Tổ hợp 3 số, số đặt cược là 111, nếu kết quả mở thưởng là 111 thì trúng thưởng.
 • Nhóm 3: Chọn 3 số bất kỳ từ 0~9 trong đó có 2 số giống nhau (như 112), nếu kết quả mở thưởng và số đã đặt cược giống nhau, thứ tự không giới hạn thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Người chơi đặt cược Tổ hợp 3 số, số đặt cược là 112, nếu kết quả mở thưởng là 112, 121 hoặc 211 thì đều trúng thưởng.
 • Nhóm 6: Chọn 3 số bất kỳ từ 0~9 và 3 số này phải hoàn toàn không giống nhau (như 123), nếu kết quả mở thưởng giống với số đã đặt cược, thứ tự không giới hạn thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Người chơi đặt cược vào Tổ hợp 3 số, số đặt cược là 123, nếu kết quả mở thưởng là 123, 132, 213, 231, 312 hoặc 321 thì đều coi là trúng thưởng.
  【Chú thích】: tỷ lệ cược của 3 loại tổ hợp đặt cược trên không giống nhau.

Chọn nhóm 3

Hội viên có thể lựa chọn 5~10 số, chỉ cần trong kết quả mở thưởng có 2 số trùng nhau, thì coi là trúng thưởng. Lựa chọn các con số khác nhau sẽ có tỷ lệ trả khác nhau. Nếu lựa chọn 2 số bất kỳ trong 1, 2, 3, 4, 5, trong đó có 1 số trùng nhau thì coi là trúng thưởng.
Ví dụ: 112, 344;  nếu mở ra Bộ ba tức là không trúng thưởng (trừ tiền cược).
Chú thích : “Bộ ba” có nghĩa là cả 3 vị trí có con số giống nhau, như 111, 222

Chọn nhóm 6

Hội viên có thể lựa chọn 4~8 số, khi kết quả mở thưởng không có bất kỳ số nào bị trùng nhau, thì sẽ trúng thưởng. Lựa chọn các con số khác nhau sẽ có tỷ lệ trả khác nhau. Tỷ lệ trả sẽ dựa vào tỷ lệ trả thấp nhất trong dãy số đã chọn để tính thưởng.
Ví dụ: Nếu số được chọn là (1, 2, 3, 4), thì kết quả mở thưởng là 123, 124, 134, 234 đều trúng thưởng, nếu là các số mở thưởng khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ: 112, 133, 145, 444…đều không trúng thưởng.

Tổ hợp Phức hợp

Việc lựa chọn tổ hợp số cược được phân biệt theo hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Ví dụ chọn 3x2x4 tức là hàng trăm chọn ra 3 số, hàng chục chọn ra 2 số và hàng đơn vị chọn ra 4 số hoặc chọn 3x3x3. Nếu những con số đã chọn ở từng vị trí đều xuất hiện tại vị trí tương ứng trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
Cách chọn số của loại cược này có những giới hạn sau:

 1. Mỗi 1 vị trí phải chọn ít nhất 1 số, nhiều nhất là 10 số.
 2. Tổng cộng các số có thể lựa chọn cho 3 vị trí: Ít nhất phải chọn 9 số, nhiều nhất chọn 21 số.

Cược xiên

Dựa vào kết quả lớn nhỏ, chẵn lẻ, số nguyên tố/hợp số của 3 số mở thưởng làm căn cứ trúng thưởng.
Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 3, 4, 8. Nếu hội viên ở vị trí hàng trăm đặt cược “Nhỏ”, hàng chục đặt cược “Chẵn”, hàng đơn vị đặt cược “Hợp số” thì sẽ trúng thưởng.

Phạm vi

Dựa vào phạm vi chênh lệch lớn nhất của 3 số mở thưởng làm căn cứ trúng thưởng. Hội viên có thể chọn phạm vi bất kỳ trong khoảng từ 0~9.
Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 3, 4, 8. Phạm vi của kết quả mở thưởng là 5. ( Số lớn nhất 8 trừ đi số nhỏ nhất 3 = 5)

 • Nếu kết quả mở thưởng là ba số giống nhau, thì phạm vi của kết quả mở thưởng sẽ là 0.

Cách chơi Tổng số

Tổng 2 số

 • Tổng số Trăm & Chục: Nếu tổng của 2 con số hàng trăm và hàng chục trong kết quả mở thưởng giống với giá trị tổng số hàng trăm và hàng chục đã đặt cược thì trúng thưởng.
 • Tổng số Trăm & Đơn vị: Nếu tổng của 2 con số hàng trăm và hàng đơn vị trong kết quả mở thưởng giống với giá trị tổng số hàng trăm và hàng đơn vị đã đặt cược thì trúng thưởng.
 • Tổng số Chục & Đơn vị: Nếu tổng của 2 con số hàng chục và hàng đơn vị trong kết quả mở thưởng giống với giá trị tổng số hàng chục và hàng đơn vị đã đặt cược thì trúng thưởng.

Tổng 3 số

Tổng số Trăm & Chục & Đơn vị: Nếu tổng của 3 con số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị trong kết quả mở thưởng giống với giá trị tổng số hàng trăm, chục và hàng đơn vị đã đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi đặt cược Tổng 3 số là 1, nếu kết quả mở thưởng là 001, 010 hoặc 100 thì tổng của 3 kết quả này đều là 1, được coi là trúng thưởng.

Số đuôi của tổng Trăm & Chục & Đơn vị 

Chữ số hàng đơn vị của tổng 3 số hàng trăm, chục và đơn vị trong kết quả mở thưởng giống với chữ số hàng đơn vị của tổng 3 số hàng trăm, chục và đơn vị đã đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi đặt cược Số đuôi của tổng Trăm & Chục & Đơn vị là 3, nếu kết quả mở thưởng là 373, 490 hoặc 968 thì số đuôi tổng của 3 kết quả này đều là 3, được coi là trúng thưởng.

Số đuôi của tổng 2 số cố định

Số đuôi của tổng 2 số cố định [Trăm & Chục], [Trăm & Đơn vị] hoặc [Chục & Đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với số đuôi của tổng 2 số cố định  [Trăm & Chục], [Trăm & Đơn vị] hoặc [Chục & Đơn vị] đã đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi đặt cược Số đuôi của tổng Chục & Đơn vị là 4, nếu kết quả mở thưởng là 168, 295 hoặc 577 thì số đuôi của tổng của 3 kết quả này đều là 4, được coi là trúng thưởng.

Cách cược Kèo đôi

Lẻ/Chẵn

 • Khi kết quả mở thưởng của hàng trăm, chục hoặc đơn vị là 1, 3, 5, 7, 9 được coi là “Lẻ”; nếu là 0, 2, 4, 6, 8 được coi là “Chẵn”. Khi vị trí đặt cược chẵn lẻ giống với kết quả chẵn lẻ ở vị trị tương ứng của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Người chơi đặt cược hàng trăm là Lẻ, nếu kết quả mở thưởng là 130 (1 là lẻ), thì trúng thưởng..
 • Chữ số hàng đơn vị của tổng số [Trăm & Chục], [Trăm & Đơn vị] hoặc [Chục & Đơn vị] là 1, 3, 5, 7, 9 được coi là “Lẻ”; nếu là 0, 2, 4, 6, 8 được coi là “Chẵn”. Nếu số đuôi tổng chẵn lẻ đã đặt cược giống với số đuôi tổng chẵn lẻ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Người chơi đặt cược tổng [Trăm & Chục] là Lẻ, nếu kết quả mở thưởng là 290 (trăm 2 + chục 9 = 11 là lẻ) , thì trúng thưởng.LẻChẵn1、 3、 5、 7、 90、 2、 4、 6、 8
 • Tổng của số hàng trăm, chục và hàng đơn vị trong kết quả mở thưởng là 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 được coi là “Lẻ”;
  Nếu là 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 được coi là “Chẵn”. Khi tổng chẵn lẻ đã đặt cược giống với tổng chẵn lẻ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Người chơi đặt cược Tổng Lẻ, nếu kết quả mở thưởng là 290 (trăm 2 + chục 9+đơn vị 0 = 11 là lẻ) thì trúng thưởng.
 • Lẻ :
  1、 3、 5、 7、 9、11、13、
  15、17、19、21、23、25、27
 • Chẵn :
 • 0、 2、 4、 6、 8、10、12、
  14、16、18、20、22、24、26

Tổng của số hàng trăm, chục và hàng đơn vị trong kết quả mở thưởng là 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 được coi là “Lẻ”;
Nếu là 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 được coi là “Chẵn”. Khi tổng chẵn lẻ đã đặt cược giống với tổng chẵn lẻ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi đặt cược Tổng Lẻ, nếu kết quả mở thưởng là 290 (trăm 2 + chục 9+đơn vị 0 = 11 là lẻ) thì trúng thưởng.

Lẻ :
1、 3、 5、 7、 9、11、13、
15、17、19、21、23、25、27

Chẵn:

0、 2、 4、 6、 8、10、12、
14、16、18、20、22、24、26

 Lớn/Nhỏ

 • Con số mở thưởng ở hàng trăm, chục hoặc đơn vị là 5, 6, 7, 8, 9 thì được coi là “Lớn”; nếu là 0, 1, 2, 3, 4 thì được coi là “Nhỏ”. Khi vị trí đặt cược lớn nhỏ giống với kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Người chơi đặt cược hàng trăm là Nhỏ, nếu kết quả mở thưởng là 352 (3 là nhỏ) thì trúng thưởng.
 • Chữ số hàng đơn vị của tổng  [Trăm & Chục], [Trăm & Đơn vị] hoặc [Chục & Đơn vị]  là 5, 6, 7, 8, 9 thì là “Lớn”; nếu là 0, 1, 2, 3, 4 thì là “Nhỏ”. Khi số đuôi tổng lớn nhỏ đã đặt cược giống với số đuôi tổng lớn nhỏ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Người chơi đặt cược Số đuôi của tổng Trăm & Chục là Nhỏ, nếu kết quả mở thưởng là 491 (trăm 4 + chục 9 = 13, số đuôi là 3 tức nhỏ) thì trúng thưởng.
 • Số đuôi của tổng Trăm & Chục & Đơn vị là 5, 6, 7, 8, 9 coi là “Lớn”, nếu là 0, 1, 2, 3, 4 thì là  “Nhỏ”, nếu đặt cược số đuôi của tổng lớn nhỏ giống với số đuôi của tổng lớn nhỏ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng. 
  Ví dụ : Người chơi đặt cược số đuôi của tổng Trăm & Chục & Đơn vị là Nhỏ, nếu kết quả mở thưởng là 471 (trăm 4 + chục 7 + đơn vị 1 = 12, số đuôi 2 là nhỏ) thì trúng thưởng.

Lớn:
5、 6、 7、 8、 9

Nhỏ:

0、 1、 2、 3、 4

Khi tổng số Trăm & Chục & Đơn vị của kết quả mở thưởng là 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 được coi là “Lớn”; 
nếu là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 được coi là “Nhỏ”. Khi tổng lớn nhỏ của số đã đặt cược giống với tổng lớn nhỏ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi đặt cược Tổng Lớn, nếu kết quả mở thưởng là 976 (trăm 9 + chục 7 + đơn vị 6 = 22 là lớn) thì trúng thưởng.

Lớn
14、15、16、17、18、19、20、21、
22、23、24、25、26、27

Nhỏ

0、1、2、3、4、5、6、
7、8、9、10、11、12、13

Số nguyên tố/ Hợp số

 • Số ở hàng trăm, chục, hoặc đơn vị của kết quả mở thưởng là 1, 2, 3, 5, 7 thì được coi là “Số nguyên tố”; nếu là 0, 4, 6, 8, 9 được coi là “Hợp số”. Khi số nguyên tố/hợp số ở vị trí đã đặt cược giống với kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng.
  Ví dụ: Người chơi đặt cược hàng đơn vị là số nguyên tố, nếu kết quả mở thưởng là 957 (7 là số nguyên tố) thì trúng thưởng.
 • Chữ số hàng đơn vị của tổng [Trăm & Chục], [Trăm & Đơn vị] hoặc [Chục & Đơn vị] là 1, 2, 3, 5, 7 thì được coi là “Số nguyên tố”; nếu là 0, 4, 6, 8, 9 được coi là “Hợp số”, nếu số đặt cược và số nguyên tố/hợp số của kết quả mở thưởng giống nhau thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Người chơi đặt cược [Trăm & Chục] là Hợp số, nếu kết quả mở thưởng là 957 (trăm 9 + chục 5 = 14, số đuôi là 4 tức hợp số) thì trúng thưởng.
 • Chữ số hàng đơn vị của tổng số Trăm & Chục & Đơn vị của kết quả mở thưởng là 1, 2, 3, 5, 7 thì được coi là “Số nguyên tố”; nếu là 0, 4, 6, 8, 9 được coi là “Hợp số”. Khi số đã đặt cược và số nguyên tố/hợp số của kết quả mở thưởng giống nhau thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Người chơi đặt cược Trăm & Chục & Đơn vị là Số nguyên tố, nếu kết quả mở thưởng là 957 (trăm 9 + chục 5 + đơn vị 7 = 21, số đuôi là 1 tức số nguyên tố) thì trúng thưởng.Số nguyên tố “1、 2、 3、 5、 7 ” Hợp số “0、 4、 6、 8、 9”

Rich88 Bet là một sân chơi trực tuyến có uy tín cao, đảm bảo được độ an toàn cho các giao dịch và sự công bằng cho người chơi , với giao diện web được thiết kế đặc sắc, khoa học, tỷ lệ kèo tốt nhất ở việt nam , đăng ký tài khoản nhanh chóng và dễ dàng, rút tiền cực nhanh cùng hệ thống nhân viên hỗ trợ trực tuyến nhiệt tình và chuyên nghiệp.Chúng tôi đảm bảo luôn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chất lượng của tất cả các sản phẩm cho khách hàng.Với đội ngũ nhân viên hỗ trợ cùng kỹ thuật viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng 24/7 xuyên suốt 365 ngày, mọi thắc mắc của khách hàng luôn được xử lý trong thời gian nhanh nhất.

Related Post