Slot kéo xèng game Rich88

GIỚI THIỆU TRÒ CHƠI

Trò chơi RICH88 Tải Về Vua đá quý là một trò chơi Slot với 3×3 cuộn và có 5 hành thanh toán cố định. 3 biểu tượng giống nhau xuất hiện trên bất cứ hàng hành toán nào bắt đầu từ trái sang phải, người chơi sẽ thắng số tiền tương ứng tùy theo giá trị biểu tượng. Trò chơi sẽ có 2 đặc tính là: Vòng quay lại và Vòng quay Sao Số Nhân.

Trong Vòng quay lại, hai cuộn với các biểu tượng trùng nhau sẽ được giữ lại, trong khi cuộn còn lại sẽ quay lại lần nữa để có cơ hội kích hoạt cấp số nhân. Nếu như kết quả của vòng quay lại, 3 cuộn KHÔNG CÓ biểu tượng nào giống nhau, các cuộn tạo thành biểu tượng thắng sẽ được thanh toán phù hợp với giá trị biểu tượng. Nếu như kết quả của vòng quay lại. 3 cuộn có biểu tượng giống nhau, Vòng quay Sao Số Nhân sẽ được kích hoạt.

Khi có 3 cuộn có biểu tượng thắng giống nhau, Vòng quay Sao Số Nhân sẽ được kích hoạt. Quay vòng quay số nhân này sẽ có cơ hội thắng với giá trị x2, x3, x4, x5 và x10. Hệ số này sẽ được áp dụng cho tiền thanh toán của sự kết hợp biểu tượng được kích hoạt trong tính năng.

CÁCH CHƠI

Hai cuộn có cùng 1 biểu tượng sẽ được giữ lại, khi đó cuộn còn lại sẽ được quay lần nữa, đây là cơ hội để có chiến thắng theo cấp số nhân. Nếu sau khi quay lại, 3 cuộn có biểu tượng giống nhau sẽ được kích hoạt 3 Vòng quay Sao Số Nhân mang đến chiến thắng x10.Biểu tượng hoang dã có thể thay thế cho các biểu tượng khác để tạo thành 2 cuộn giống nhau.

Ví dụ:
Cuộn 3 sẽ được quay lại, cuộn 1 và 2 được giữ nguyên. Các biểu tượng Wild trên cuộn 2 lúc này sẽ đóng vai trò giống như biểu tượng Hoa ở cuộn 1.Cuộn 3 sẽ được quay lại, cuộn 1 và 2 được giữ nguyên. Các biểu tượng Wild trên cả cuộn 1 và 2 sẽ thay thế cho biểu tượng hoa ở cả 2 cuộn, và vậy là 2 cuộn này hoàn toàn giống nhau.Nếu như 3 cuộn giống nhau, Vòng quay Sao Số Nhân sẽ được kích hoạt, cơ hội nhận giá trị thắng x10 lần.

Vòng quay Sao Số Nhân Vòng quay Sao Số Nhân được kích hoạt khi có 3 cuộn trung nhau với các biểu tượng giống nhau. Quay vòng quay số nhân này sẽ có cơ hội thắng với giá trị x2, x3, x4, x5 và x10. Hệ số này sẽ được áp dụng cho tiền thanh toán của sự kết hợp biểu tượng được kích hoạt trong tính năng.

Ví dụ:
Hàng cược: $1
Tổng cược: $20
Cấp số nhân: x4
Hàng thanh toán: 24 (3 biểu tượng hoa) x $1 (hàng cược) x 4 (cấp số nhân) = $96
Tổng thắng: $96

  1. Chọn tổng cược cho mỗi vòng bằng cách chọn một giá trị cược trên hàng cược được áp dụng trên mỗi hàng thanh toán
  2. Để bắt đầu quay, hãy nhấp vào nút SPIN (QUAY).
  3. Một khi các cuộn dừng lại, sự kết hợp của các biểu tượng hiển thị xác định thanh toán như có thể được nhìn thấy trên bảng thanh toán. Kiểm tra tổng số tiền thắng trên trường THẮNG

KÝ HIỆU TRÒ CHƠI SLOT GAME

Sự kết hợp của các biểu tượng sẽ được thanh toán dựa trên bảng thanh toán được liệt kê dưới đây. Số tiền thắng được tính bằng tổng giá trị của biểu tượng và số hàng thắng, trừ biểu tượng Scatter. Đối với biểu tượng Scatter, sẽ được tính bằng giá trị của biểu tượng Scatter nhân với tổng cược.

Biểu tượng Wild
Biểu tượng Wold có thể thay thế cho tất cả các biểu tượng để có thể tạo thành một hàng thắng. Thanh toán biểu tượng Wild cần có sự kết hợp 3 biểu tượng giống nhau và sẽ nhân với hàng cược.Biểu tượng Wild sẽ được xuất hiện BẤT KỲ VỊ TRÍ NÀO trên 3 cuộn, có nó thể xuất hiện đơn lẻ hoặc nhiều biểu tượng xuất hiện cùng lúc.

CƯỢC
Tổng cược được hiển thị trong màn hình TỔNG CƯỢC. Người chơi có thể thay đổi đặt cược bằng cách thay đổi giá trị đặt cược (tăng hoặc giảm) sẽ được áp dụng cho tất cả số hàng thanh toán.

HÀNG THANH TOÁN HOẶC CÁCH THANH TOÁN VÀ BẢNG THANH TOÁN
Số lượng hàng thanh toán hoặc cách thanh toán là cố định. Chỉ cần bấm vào biểu tượng chữ “I” là người chơi có thể thấy hàng thanh tóan hoặc cách thanh toán thông tin giá trị của biểu tượng thắng và kết hợp thắng cũng được hiển thị.

THẮNG
Bất kỳ chiến thắng nào trong lượt chơi cũng sẽ được hiển thị ở Vùng chiến thắng. Số tiền thắng cho mỗi kết hợp thắng có thể được nhìn thấy trên bảng thông tin tại bảng thanh toán, hàng thanh toán và thông tin tính năng. Chỉ có tiền thưởng cho kết hợp thắng cao nhất được thanh toán.

Nếu trò chơi có một tính năng, tất cả tiền thắng từ các tính năng được kích hoạt sẽ được thêm vào hàng thanh toán hoặc trả tổng số tiền thắng. Tất cả các kết hợp thắng sẽ được thanh toán vào cuối vòng chơi / vòng quay chứ KHÔNG phải trả khi tính năng được kích hoạt kết thúc.

Đối với những trò chơi có Vòng quay miễn phí, mỗi lượt quay miễn phí sẽ được quay tại cùng một hàng cược đã được chọn trong lượt quay mà vòng cược miễn phí được kích hoạt. Không thể thay đổi tiền cược trong khi vòng quay đang chạy hoặc là đang áp dụng tính năng đặc biệt.

Kết nối lại Game
Nếu ở giữa trò chơi chính, người chơi bị ngắt kết nối khỏi Internet, vòng quay sẽ tự động hoàn tất. Khi người chơi mở lại trò chơi, nó sẽ bắt đầu ngay từ đầu. Chiến thắng trước của người chơi sẽ được thanh toán. Để kiểm tra kết quả trước đó, hãy nhấp vào nút Lịch sử sau khi đăng nhập.

Nếu trò chơi chính bị ngắt kết nối khỏi Internet trong khi quay bằng chức năng Tự động quay, vòng quay sẽ tự động hoàn thành, nhưng các vòng quay tiếp theo sẽ không tự động bắt đầu. Chiến thắng trước đó của trò chơi sẽ được thanh toán. Để kiểm tra kết quả trước đó, hãy nhấp vào nút Lịch sử sau khi đăng nhập.

Nếu trò chơi RICH88 Tải App bị ngắt kết nối khỏi Internet trong các lần quay miễn phí, Trò chơi thưởng và / hoặc tính năng khác, người chơi sẽ tự động được chuyển hướng trở lại trò chơi sau khi đăng nhập để tiếp tục chơi. Chiến thắng trước của người chơi sẽ được thanh toán. Để kiểm tra kết quả trước đó, hãy nhấp vào nút Lịch sử sau khi đăng nhập.

Xin lưu ý: Trong trường hợp xảy ra sự cố, tiền thanh toán và vòng chơi sẽ bị hủy bỏ.

Related Post