Quái vật Rich88 slot game

Đặc sắc của trò chơi

“Monster Party” là một trò slot game với chủ đề quái vật. Các loại quái vật khác nhau sẽ mang lại trò chơi miễn phí với mức điểm số khác nhau.

Cách chơi game

5 trục quay tổng cộng có 243 phương thức trúng thưởng, cộng thêm cách chơi Xoay Lần Nữa độc quyền, đồng thời bao gồm cả trò chơi nối tuyến miễn phí,Ký Tự Wild. Phương thức tính trúng thưởng là những nhóm ký hiệu giống nhau kết nối lại tính từ trái sang phải,RICH88 Tải App dựa vào điểm cược và ký hiệu trúng thưởng để nhận được điểm thưởng tương ứng.

 • Điểm phát thưởng của biểu tượng quái vật : cấp bậc đặt cược * tỷ lệ
 • Điểm phát thưởng của biểu tượng quái vật thực vật : cấp bậc đặt cược * tỷ lệ
 • Điểm phát thưởng của ký hiệu thông thưởng : cấp bậc đặt cược * tỷ lệ
Ký Tự Trò Chơi Miễn Phí
Trong thời gian trò chơi miễn phí sẽ không xuất hiện biểu tượng quái vật
 • Bàn cược xuất hiện từ 5 biểu tượng trở lên → nhận được 8 lần chơi nối tuyến quái vật miễn phí (Free Game)
 • Trong thời gian trò chơi miễn phí, bàn cược xuất hiện 5 biểu tượng trở lên, số lần sẽ tăng 8 lần
 • Trong thời gian trò chơi miễn phí sẽ không xuất hiện biểu tượng quái vật thực vật.
 • Bàn cược xuất hiện từ 5 biểu tượng trở lên → nhận được 8 lần chơi nối tuyến quái vật thực vật miễn phí (Free Game)
 • Trong thời gian trò chơi miễn phí, bàn cược xuất hiện 5 biểu tượng trở lên, số lần sẽ tăng 8 lần
 • Trong thời gian trò chơi miễn phí sẽ không xuất hiện biểu tượng quái vật.
Ký Tự Wild(Wild)
 • Trong thời gian chơi trò chơi quái vật miễn phí, ký tự khả biến có thể được nhân lên ngẫu nhiên (x5,x8,x10) lần.
 • Trong thời gian chơi trò chơi quái vật thực vật miễn phí,
  RICH88 Tải Về ký tự khả biến có thể được nhân lên ngẫu nhiên (x2,x3,x5) lần.
 • Ký tự wild có thể thay thế tất cả ký tự, nhưng không bao gồm ký tự phân tán
 • Có thể thay thế những vật thể sau
Biểu tượng quái vật
Biểu tượng quái vật thực vật
Ký hiệu thông thưởng
Màn hình trò chơi chính (Main Game Screen)
Khu vựcGiải thích
ATiền thưởng trò chơi
BMàn hình trò chơi
CChức năng trò chơi
DThông tin cơ bản
EChức năng cơ bản
 • Cược(TOTAL BET) : Cược của ván chơi
 •  Thắng(WIN) : Thắng của ván chơi
 •  Tổng Diểm (CREDITS) : Hiển thị số điểm có thể chơi hiện tại
 •  Cấp Bậc Đặt Cược(BET LEVEL) : 11tổ,1、2、4、5、10、20、40、60、80、100、200
 •  Tự Động (AUTO PLAY)/ Dừng Chơi Tự Động(STOP AUTO PLAY) : Chọn bắt đầu tự động hoặc dừng bắt đầu tự động
 •  Chơi (SPIN)/Dừng(STOP) : Chơi hoặc dừng
 •  Quy Đổi Điểm Số(CREDIT EXCHANGE) : Ở đây có thể lựa chọn tỉ lệ quy đổi lớn nhỏ, số điểm sử dụng và số điểm chơi

BASIC FUNCTION

 •  Mã hiệu ván chơi (SN) : Mã hiệu ván chơi của trò chơi
 •  Tài khoản hội viên (USER ID) : Hiện thị tài khoản đăng nhập
 •  Nạp tiền(DEPOSIT) : ấn nút  Mở ra chức năng nạp tiền tại Trung tâm thành viên
 •  Âm hiệu (MUTE) : ấn nút  để bật hoặc tắt tiếng
 •  Âm nhạc (MUSIC) : ấn nút  để bật hoặc tắt Nhạc
 •  Lưu chép quá khứ (BET HISTORY) : ấn nút  hi ển thị lưu giữ đặt cược đã qua
 •  Trợ giúp(GAME RULE) : ấn nút  , hướng dẫn quy tắc chơi
 •  Thoát khỏi trò chơi (EXIT) : ấn nút  để thoát khỏi trò chơi, chuyển đến màn hình sảnh chính

Related Post