Rich88 thế giới game 3D-khám phá ngay

Đặc sắc của trò chơi

「Sushi băng chuyền」(Conveyor Belt Sushi) là một loại trò chơi tiêu hủy đặc sắc, hãy nhanh chóng đến thưởng thức loại rượu thượng hạng, kết hợp từng món Sushi được chuyển ra, sẽ làm tay bạn gắp không ngừng!

Cách chơi game
 • Mặt bàn của trò chơi chinh là 5X4, mặt bàn của trò chơi miễn phí là 6X6.
 • Mỗi ván ngẫu nhiên phát ra các đồ vật của trò chơi để đắp đầy bàn chơi, nếu có tổ hợp phù hợp quy tắc trò chơi,RICH88 Tải Về lập tức nhận được số điểm trò chơi tương ứng. Đồng thời, trò chơi tự động phát sinh ra tổ hợp đồ vật mới, cho đến khi không thể hình thành tổ hợp phù hợp với quy tắc trò chơi nữa.
 • Sau khi tiêu hủy liền nhau dựa vào tỷ lệ cược cao nhất để đạt điểm.
 • Sau khi kết thúc trò chơi miễn phí, sẽ trở lại trò chơi chính.
 • Cách tính điểm : cấp bậc đặt cược*tỷ lệ
Giải thích tính điểm
Khi mặt bàn 5X4, tiêu hủy 4 vật kiện trở lên liền nhau theo đường thẳng hoặc đường ngang.
Khi mặt bàn 6X6, tiêu hủy 5 vật kiện trở lên liền nhau theo đường thẳng hoặc đường ngang.
Giải thích
Trong trò chơi miễn phí, vật kiện ở khu quỹ đạo đều có ngẫu nhiên nhân 1~5 lần.Mỗi ván mặt xoay nếu có vật kiện tiêu hủy,RICH88 vật kiện ở khu quỹ đạo khi bù vật kiện sẽ theo hướng thời gian tiến lên 1 ô.Nếu liên kết tiêu hủy vật kiện khu quỹ đạo, được nhận hệ số nhân cao nhất.
Ký Tự Phân Tán
Ký Tự Phân Tán
 • Khi xuất hiện 1 biểu tượng phân tán → tiến vào trò chơi miễn phí (Free Game).
 • Trò chơi miễn phí cố định là 6 ván.
 • Kí hiệu phân tán xuất hiện trong trò chơi chính.
 Ký Tự Wild
Ký Tự Wild
 • Khi xuất hiện ký tự khả biến, tỉ lệ vật kiện xung quanh (trên dưới trái phải) sẽ thay thế thành ký tự khả biến, chỉ thay thế 1 lần khi xuất hiện.
 • Trong trò chơi miễn phí, khu quỹ đạo sẽ xuất hiện ký tự khả biến.
 • Trong trò chơi miễn phí, nếu ký tự khả biến đúng lúc thay thế vật kiện tỉ lệ thấp của khu quy đạo, vật kiện được thay thế tỉ lệ nhân không đổi.
 • Đây được xem là có tính thay thế, có thể kết hợp với vật kiện khác tạo thành tổ hợp thắng, nhưng không bao gồm biểu tượng đồ vật thông quan.
 Có thể thay thế những vật thể
Có thể thay thế những vật thể sau


Grand , Major, Minor , Mini =>4 loại tiền thưởng tích lũy Jackpot : sau khi mặt bàn dừng ngẫu nhiên tặng 1 loại tiền thưởng.

Vật kiện tỉ lệ caoVật kiện tỉ lệ thấp
Số lượng kí hiệu
4 hình gần nhau352515121075
5 hình gần nhau5035251512107
6 hình gần nhau100503525151210
7 hình gần nhau1501005035251512
8 hình gần nhau25015010050352515
9 hình gần nhau350250150100503525
10 hình gần nhau5003502501501005035
11 hình gần nhau75050035025015010050
12 hình gần nhau1000750500350250150100
13 hình gần nhau12501000750500350250150
14 hình gần nhau250012501000750500350250
15~36 hình gần nhau5000250012501000750500350
 Màn hình trò chơi chính
Màn hình trò chơi chính (Main Game Screen)
Khu vựcGiải thích
ATiền thưởng trò chơi
BMàn hình trò chơi
CChức năng trò chơi
DThông tin cơ bản
EChức năng cơ bản
 Trò chơi miễn phí
Trò chơi miễn phí (Free Game)
 • Cược(TOTAL BET) : Cược của ván chơi
 • Thắng(WIN) : Thắng của ván chơi
 • Tổng Diểm (CREDITS) : Hiển thị số điểm có thể chơi hiện tại
 • Cấp bậc đặt cược (BET LEVEL) : tổng cấp bậc 1~10,mỗi cấp 50 điểm
 • Cược toàn bộ (MAX BET) : trực tiếp cược đủ 500 điểm
 • Tự Động (AUTO PLAY)/ Dừng Chơi Tự Động(STOP AUTO PLAY) : Chọn bắt đầu tự động hoặc dừng bắt đầu tự động
 • Chơi (SPIN) :Nhấn Start cược để bắt đầu trò chơi
 • Quy Đổi Điểm Số(CREDIT EXCHANGE) : Ở đây có thể lựa chọn tỉ lệ quy đổi lớn nhỏ, số điểm sử dụng và số điểm chơi
 • Mã hiệu ván chơi (SN) : Mã hiệu ván chơi của trò chơi
 • Tài khoản hội viên (USER ID) : Hiện thị tài khoản đăng nhập
 • Nạp tiền(DEPOSIT) : ấn nút  Mở ra chức năng nạp tiền tại Trung tâm thành viên
 • Âm hiệu (SOUND) : ấn nút  để bật hoặc tắt tiếng
 • Âm nhạc (MUSIC) : ấn nút  để bật hoặc tắt Nhạc
 • Lưu chép quá khứ (HISTORY) : ấn nút  hi ển thị lưu giữ đặt cược đã qua
 • Trợ giúp(HELP) : ấn nút  , hướng dẫn quy tắc chơi
 • Thoát khỏi trò chơi (EXIT) : ấn nút  để thoát khỏi trò chơi, chuyển đến màn hình sảnh chính

Related Post