Tải xuống game Dragon Bonus(Long Hổ)

Dragon Bonus là một loại cược được hỗ trợ trên bàn Baccarat. Cược Dragon Bonus thắng khi tay bài ( Player hoặc Banker) là bài tự nhiên với điểm cao hơn so với đối thủ, hay nếu tổng số điểm của tay bài lựa chọn thắng cách biệt từ 4 điểm trở lên.

Luật Chơi Dragon Bonus

Quý Khách có 2 cách để thắng:

1. Khi bài Quý Khách chọn là thắng tự nhiên

2. Khi bài Quý Khách lựa chọn không phải là thắng tự nhiên hưng thắng cách biệt ít nhất từ 4 điểm.

3. Khi cả bài Banker and bài Player đều không phải bài tự nhiên và có tổng điểm bằng nhau, cả Player Dragon Bonus và Banker Dragon Bonus đều thua cược.

-Bài không tự nhiên

. Tổng 2 lá bài đầu tiên không phải 8 hoặc 9 điểm

-Bài tự nhiên

. Tổng 2 lá bài đầu tiên bằng 8 hoặc 9 điểm

Thanh toán:

Tay Bài Tỉ Lệ Cược
Thắng cách biệt 9 điểm 1:30
Thắng cách biệt 8 điểm 1:10
Thắng cách biệt 7 điểm 1:5
Thắng cách biệt 6 điểm 1:3
Thắng cách biệt 5 điểm 1:2
Thắng cách biệt 4 điểm
1:1
Thắng Tự Nhiên 1:1
Hòa Tự Nhiên Hoàn tiền cược
Thắng cách biệt 9 điểm
Thắng cách biệt 9 điểm
Thắng cách biệt 8 điểm
Thắng cách biệt 8 điểm
Thắng cách biệt 7 điểm
Thắng cách biệt 7 điểm
Thắng cách biệt 6 điểm
Thắng cách biệt 6 điểm
Thắng cách biệt 5 điểm
Thắng cách biệt 5 điểm
Thắng cách biệt 4 điểm
Thắng cách biệt 4 điểm
Thắng Tự Nhiên
Thắng Tự Nhiên
Hòa Tự Nhiên (hoàn tiền cược)
Hòa Tự Nhiên (hoàn tiền cược)
The player losses if the total điểm is 3 điểm or less.
The player losses if the total điểm is 3 điểm or less.
Non-natural Tie, lose wager
Non-natural Tie, lose wager

Lưu ý:

1. Sau 31 ván bài được chơi trên mỗi hộp bài, cược “Lớn” và “Nhỏ” sẽ ngưng mở cược.

2. Tiền cược tối thiểu và tối đa sẽ phụ thuộc vào giới hạn tại bàn chơi. Người chơi có thể đặt cược trong phạm vi kết hợp của giới hạn trong bàn cược và giới hạn cược của người chơi. Để điều chỉnh giới hạn cược, xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.

3. Khi các lá bài được chia bởi người chia bài và hệ thống không đọc được lá bài, người chia bài sẽ quét lá bài đến khi hệ thống đọc được lá bài (nếu hệ thống vẫn không thể đọc lá bài, ván bài đó sẽ được hủy và tất cả tiền cược của ván bài đó sẽ được hoàn lại).

4. Trong trường hợp cược thanh toán không chính xác, cược đặt sẽ được thanh toán lại dựa theo kết quả video của ván bài.

Related Post