Rich88 game Thuyền thuyết về Nữ Oa

Đặc sắc của trò chơi

RICH88 Game Bài Việt Nam 「Nữ Oa Vá Trời」 chủ yếu áp dụng hình thức trúng thưởng 243 tuyến, phối hợp biểu tượng Nữ Oa có thể hướng lên trên kích hoạt khuếch trương mặt đĩa,RICH88 Tải App cao nhất có thể biến đổi thành hình thức trúng thưởng 720 tuyến.

Cách chơi game

Cách thức tính trúng thưởng là tính những tổ hợp kí hiệu đồng nhất liền kề tính từ bên trái sang bên phải, điểm thưởng được tính dựa trên số tiền đặt và kí hiệu trúng thưởng.

Phương thức tính điểm

 • Giao diện nối tuyến có 3 loại : 243 tuyến, 576 tuyến, 720 tuyến, tăng cơ hội dành điểm
 • Giao diện nối tuyến lớn nhỏ khác nhau , tương ứng với số lần và bội số trò chơi miễn phí cũng khác nhau.
 • Điểm số phát thưởng của biểu tượng thông thường : cấp bậc đặt cược * tỷ lệ
 Quy tắc trúng thưởng trò chơi
Quy tắc trúng thưởng
Giải thích tỷ lệ cược
Ký Tự Phân Tán

Giao diện 243 tuyến

 • Khi trục thứ 3 xuất hiện 3 biểu tượng phân tán , sẽ xuất hiện trò chơi miễn phí 576 tuyến nối với số lần là 3 lần, bôi số là gấp 1 lần.
 • Sau khi trò chơi miễn phí 576 tuyến kết thúc, màn hình trò chơi chính sẽ giữ lại ở giao diện 576 tuyến.
 • Khi trục thứ 3 xuất hiện 4 biểu tượng phân tán, sẽ xuất hiện trò chơi miễn phí 720 tuyến nối với số lần là 7 lần, bội số là gấp 2 lần.
 • Trong trò chơi miễn phí 720 tuyến nối, trục thứ 3 sẽ xuất hiện 5 biểu tượng khả biến liên tiếp.
 • Sau khi trò chơi miễn phí 720 tuyến kết thúc, màn hình trò chơi chính sẽ quay trở về giao diện 243 tuyến nối.

Nếu tại giao diện 576 tuyến điều chỉnh tỷ lệ quy đổi điểm số , cấp bậc đặt cược, thì giao diện sẽ quay trở lại 243 tuyến.Biểu tượng phân tán sẽ xuất hiện ở trục 3.

Ký Tự Wild rich88
Ký Tự Wild

Hình ảnh này có tính chất thay thể, có thể kết hợp với các hình ảnh khác tạo thành một tổ hợp chiến thắng, nhưng không bao gồm ký hiệu phân tán.

 Có thể thay thế những vật thể rich88
Có thể thay thế những vật thể sau

Nếu tại giao diện 243 và 576 Ký hiệu khả biển sẽ xuất hiện ở trục 2,3,4.Nếu tại giao diện 720 Ký hiệu khả biển sẽ xuất hiện ở trục 2,3,4,5.

Kí Hiệu Tiền Thưởng(Jackpot)
Grand , Major , Minor , Mini => 4 loại tiền thưởng tích lũy Jackpot : sau khi vòng xoay dừng ngẫu nhiên tặng 1 loại tiền thưởng.

Tỷ lệ cược trò chơi rich88
Tỷ lệ cược trò chơi
Màn hình trò chơi chính (Main Game Screen)
Khu vựcGiải thích
ATiền thưởng trò chơi
BMàn hình trò chơi
CChức năng trò chơi
DThông tin cơ bản
EChức năng cơ bản
 • Trò Chơi Miễn Phí (Free Game)
 Rich88 Trò Chơi Miễn Phí (Free Game)
Trò Chơi Miễn Phí (Free Game)

CHỨC NĂNG TRÒ CHƠI

 • Cược(TOTAL BET) : Cược của ván chơi
 • Thắng(WIN) : Thắng của ván chơi
 • Tổng Diểm (CREDITS) : Hiển thị số điểm có thể chơi hiện tại
 • Cấp Bậc Đặt Cược(BET LEVEL) :  Tổng cộng 1~10 cấp bậc, mỗi cấp bậc 25 điểm
 • Tối Đa(MAX BET) :  Cấp bậc cược là 10
 • Tự Động (AUTO PLAY)/ Dừng Chơi Tự Động(STOP AUTO PLAY) : Chọn bắt đầu tự động hoặc dừng bắt đầu tự động
 • Chơi (SPIN)/Dừng(STOP) : Chơi hoặc dừng
 • Quy Đổi Điểm Số(CREDIT EXCHANGE) : Ở đây có thể lựa chọn tỉ lệ quy đổi lớn nhỏ, số điểm sử dụng và số điểm chơi

 • Mã hiệu ván chơi (SN) : Mã hiệu ván chơi của trò chơi
 • Tài khoản hội viên (USER ID) : Hiện thị tài khoản đăng nhập
 • Nạp tiền(DEPOSIT) : ấn nút  Mở ra chức năng nạp tiền tại Trung tâm thành viên
 • Âm hiệu (SOUND) : ấn nút  để bật hoặc tắt tiếng
 • Âm nhạc (MUSIC) : ấn nút  để bật hoặc tắt Nhạc
 • Lưu chép quá khứ (HISTORY) : ấn nút  hi ển thị lưu giữ đặt cược đã qua
 • Trợ giúp(HELP) : ấn nút  , hướng dẫn quy tắc chơi
 • Thoát khỏi trò chơi (EXIT) : ấn nút  để thoát khỏi trò chơi, chuyển đến màn hình sảnh chính

Related Post