Rich88-Cách chơi bài Baccarat

Trò chơi Baccarat được chơi với 8 bộ bài, tổng cộng 416 quân bài. Các quân bài có hình (Bồi, Đầm, Già) và các Quân 10 có giá trị là 0, trong khi các quân Át có giá trị là 1. Tất cả các quân bài khác được tính theo mệnh giá. Giá trị điểm của mỗi tay bài là chữ số cuối của tổng các quân bài. Ví dụ, một tay bài có quân Bồi, 4 và 9 có giá trị điểm là 3 (vì 0 + 4 + 9 = 13).
Ai có số điểm gần với 9 nhất sẽ thắng trò chơi, nếu không có cùng số điểm sẽ là một trò chơi Hòa.
Ở vòng chia bài đầu tiên Banker và Player sẽ lần lượt nhận được 2 quân bài, các quân bài dành cho Player được chia trước các quân bài của Banker.RICH88 TẢI VỀ Quân bài thứ ba dành cho Banker và / hoặc Player có thể được chia theo luật chơi baccarat.
Mục tiêu là đoán chính xác hai quân bài nào (Player và Banker) sẽ có giá trị điểm gần 9 nhất.Quy Tắc Rút Quân Bài Thứ Ba

Tổng của hai quân bài của PlayerPlayerTổng của hai quân bài của BankerBanker
0Rút quân bài thứ ba0Rút quân bài thứ ba
1Rút quân bài thứ ba1Rút quân bài thứ ba
2Rút quân bài thứ ba2Rút quân bài thứ ba
3Rút quân bài thứ ba3Nếu quân bài thứ ba của Player là 8; không rút quân bài thứ ba
4Rút quân bài thứ ba4Nếu quân bài thứ ba của Player là 1,8,9,10; không rút quân bài thứ ba
5Rút quân bài thứ ba5Nếu quân bài thứ ba của Player là 1,2,3,8,9,10; không rút quân bài thứ ba
6Không rút quân bài thứ ba6Nếu quân bài thứ ba của Player là 6,7; rút quân bài thứ ba
7Không rút quân bài thứ ba7Không rút quân bài thứ ba
8Natural, không cần rút thêm8Natural, không cần rút thêm
9Natural, không cần rút thêm9Natural, không cần rút thêm

Nếu Player hoặc Banker có tổng là 8 hoặc 9 ở hai quân bài đầu tiên, không rút thêm. Tay bài có được sẽ được gọi là natural (cơ hội chiến thắng cao) và không cần rút thêm.
Nếu Banker và Player ghi cùng số điểm, thì ván đó được coi là Hòa. Hướng dẫn trò chơiNgười chơi có thể Bật hoặc Tắt chế độ ‘Không hoa hồng’ trong các game của Baccarat khi đồng hồ đếm ngược trong trò chơi chính được kích hoạt với điều kiện không có đặt cược được xác nhận trên bàn. Chế độ đã chọn sẽ được áp dụng cho toàn bộ bàn game nhanh, hấp dẫn, may mắn. Tất cả bàn với các đặt cược được xác nhận sẽ không bị ảnh hưởng khi chuyển chế độ. Chế độ hoa hồng đã chọn sẽ được tự động áp dụng cho các bàn khác trong vòng game mới đối với phiên bản Web trên máy tính. Baccarat có những mục sau:

MụcMô tảTrả thưởng
Banker (Chế độ truyền thống)Banker thắng1:0.95
Banker (Không có chế độ hoa hồng)Banker thắng (Banker thắng ở 6, trả 1:0.5)1:1 (or 1:0.5)
PlayerPlayer thắng1:1
TieTie thắng1:8
Banker PairLá bài thứ nhất và thứ hai trong sắp bài của Banker tạo thành một cặp (có cùng giá trị)1:11
Player PairLá bài thứ nhất và thứ hai trong sắp bài của Player tạo thành một cặp (có cùng giá trị)1:11
Super 6khi Banker thắng ở 61:12 (2 Cards)
1:20 (3 Cards)

 Cược Phụ thêm có những mục sau:

MụcMô tảTrả thưởng
BigĐã chia 5 hoặc 6 lá bài tổng số1:0.48
SmallĐã chia 4 lá bài tổng số (Thắng tự nhiên)1:1.34
Perfect PairHai lá bài đầu tiên trong sắp bài của Banker hoặc Player (hoặc cả hai) từ cặp bất kỳ (cùng giá trị) cùng chất trong sắp bài đó ví dụ một đôi 7 Rô1:25
Either PairHai lá bài đầu tiên trong sắp bài của Banker hoặc Player (hoặc cả hai) từ bất kỳ cặp nào (cùng giá trị) trên sắp bài đó1:5
Banker Pair CombinationMix colortrả thưởng nếu hai lá đầu tiên của Banker là một đôi khác màu và khác chất, ví dụ như một Ách bích và Ách Cơ.
Same colortrả thưởng nếu hai lá đầu tiên của Banker là một đôi đồng màu nhưng khác chất, ví dụ như một Ách Rô và Ách Cơ.1:12
Perfecttrả thưởng nếu hai lá đầu tiên của Banker là một đôi hoàn toàn đồng màu và chất, ví dụ như một Ách Cơ và Ách Cơ.1:25
Player Pair CombinationMix colortrả thưởng nếu hai lá đầu tiên của Player là một đôi khác màu và khác chất, ví dụ như một Ách bích và Ách Cơ.
Same colortrả thưởng nếu hai lá đầu tiên của Player là một đôi đồng màu nhưng khác chất, ví dụ như một Ách Rô và Ách Cơ.1:12
Perfecttrả thưởng nếu hai lá đầu tiên của Player là một đôi hoàn toàn đồng màu và chất, ví dụ như một Ách Cơ và Ách Cơ.1:25
Dragon 7có nghĩa là Banker giành chiến thắng với tổng ba lá bằng 7 điểm, tất cả các kết cục khác xem như là thua bao gồm Hòa.1:40
Panda 8có nghĩa là Player giành chiến thắng với tổng ba lá bằng 8 điểm, tất cả các kết cục khác xem như là thua bao gồm Hòa.1:25
Banker or Player Dragon Bonus* Bài không tự nhiên thắng bằng 9 điểm1:30
Bài hòa tự nhiênPush
Banker natural hand winthắng với 2 lá bài đầu tiên có tổng số điểm 8 hoặc 91:4
Player natural hand winthắng với 2 lá bài đầu tiên có tổng số điểm là 8 hoặc 91:4

“Bài không tự nhiên” (Non-Natural hand) có nghĩa là tổng số hai lá bài đầu tiên của Banker hoặc Player RICH88 TẢI VỀ không bằng 8 hoặc 9 điểm, bên bất kỳ sử dụng lá bài thứ 3 sẽ được xem như “Bài không tự nhiên” (Non-Natural hand).** “Thắng tự nhiên” (Natural Win) có nghĩa là tổng số hai lá bài đầu tiên của Banker hoặc Player bằng 8 hoặc 9 điểm.***Đối với các đề mục đặt cược điểm Banker/Player, lợi nhuận của người chơi là riêng lẻ và không liên quan đến việc thắng/thua của trò chơi đó.

Related Post